Про кафедру

 Співробітники кафедри МАПВ

Кафедра створена у 1989р. (функціонувала як кафедра загально-інженерних дисциплін при Київському філіалі Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова з 1959р.).

 Готує фахівців зі спеціалізації «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»  спеціальності «Галузеве машинобудування».

Детальніше...

Підрозділи кафедри

       На кафедрі функціонують дві науково-інженерні лабораторії, в яких проводяться лабораторні практикуми, навчальна і переддипломна практика. Обладнано навчально-методичний кабінет з САПР поліграфічних машин.

Філія кафедри на ДП «Преса України» забезпечує цикл дисциплін з формного, друкарського та брошурувально-палітурного устаткування.

Детальніше...

Професорсько-викладацький склад

 

Анатолій Васильович Шевчук –
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник промисловості України, завідувач кафедри

 

Народився 22 квітня 1952 року у Вінницькій області. 1974 року закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-хімік-технолог. У 1976–1979 pоках навчався в аспірантурі всесоюзного НДІ поліграфії (м. Москва), 1980 року захистив дисертаційну роботу і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 1996 році за цикл наукових праць у галузі фотополімерів та впровадження їх у поліграфічну промисловість отримав державну премію України в галузі науки і техніки.

З 1974 до 1998 року працював у Київській філії Всесоюзного НДІ спецвидів друку (нині УкрНДІ спецвидів друку) на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача групи, завідувача лабораторії, завідувача науково-виробничого комплексу. У 1997 році призначений директором інституту.

1998 року призначений директором державного підприємства Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів, на якому працював до квітня 2005 року.

Відзначений грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та ін. У 1999 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

У 2004 році захистив дисертаційну роботу «Теоретичні основи побудови інформаційних технологій захисту поліграфічної продукції спеціального призначення» та отримав науковий ступінь доктора технічних наук. Є автором монографії, двох навчальних посібників, десяти винаходів та патентів, понад ста наукових праць.

З 2004 року — Почесний доктор Української академії друкарства.

З 2005 року працював на посаді професора кафедри технології поліграфічного виробництва видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ», має вчене звання професора (2005), заслужений працівник промисловості України (2009).

З березня 2009 року — директор Банкнотної фабрики Банкнотно-монетного двору національного банку України.

З березня 2018 року завідувач кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

 

 

Шостачук Юрій Олександрович – доцент, кандидат технічних наук

Дисципліни: Поліграфічні машини, автомати та потокові лінії; Сучасне видавничо-поліграфічне  обладнання і устаткування; Оптимізація характеристик механізмів та машин.

Детальніше...

Історія кафедри

Організована 1959 року як кафедра загальноінженерних дисциплін, з 1989 р. – кафедра МАПВ. Завідували кафедрою: у 1959–1962 роках – ст.викл. О.Л.Артюх, у 1962–1976 роках – доцент Ф. А. Мар'ямова, у 1976–1984 роках – доцент С.М. Ганжуров, у 1984–2009 роках – професор А. І. Петрук, з 2009 року і до сьогодні – доцент Ю. О. Шостачук.

У різні роки на кафедрі працювали досвідчені вчені та викладачі професор М.Я. Левицький, доцент Ф.А. Мар'ямова, професор С.М. Ганжуров, доценти Ф. Мандич, А.В. Бойко, В.Г. Яніцький, Ю.Л. Варава, С.М. Ярема, Б.О. Черня, старші викладачі С.А. Дишлевський, Г.Т. Дежурнюк. Вони зробили вагомий внесок у вивчення спеціальних дисциплін, закріплення та розвиток зв'язків з машинобудівними заводами (АТ «Київполіграфмаш», «Одесполіграфмаш», «Ромниполіграфмаш» та ін.). Науковий доробок згаданих фахівців широко відомий як в Україні, так і за її межами (в Китаї, Німеччині, Польщі, Росії), їх винаходи широко застосовуються до цього часу при серійному випуску ниткозшивних машин та машин спеціальних видів друку.