Новини

До уваги студентів 1-го курсу!

Пропонуємо ознайомитися з переліком нормативних документів, які регламентують освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

-  Статут КПі ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/statute);
-  Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (https://kpi.ua/code);
-  стаття 46 Закону України «Про вищу освіту» «Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти», розділу VIII (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n805);
-  стаття 62 Закону України «Про вищу освіту» «Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1003);
-  стаття 63 Закону України «Про вищу освіту» «Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/stru#Stru);
-  Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/regulations);
-  Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (https://kpi.ua/kmsonp);
-  Положення про поточний, календарний та семестровий контроль  в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/document_control);
-  Правила внутрішнього розпорядку (https://kpi.ua/admin-rule);
-  Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ „КПІ” (https://kpi.ua/admin-rule-hostel);
-  частина 3, абзац 2 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#n163).