Професорсько-викладацький склад

 

Шостачук Юрій Олександрович – доцент, кандидат технічних наук, завідувач кафедри.

Дисципліни: Поліграфічні машини, автомати та потокові лінії; Сучасне видавничо-поліграфічне  обладнання і устаткування; Оптимізація характеристик механізмів та машин.

       Народився 27 жовтня 1951 року у м. Клевані Рівненської області. Після закінчення у 1968 р.  середньої школи № 28 м. Житомира вступив до Українського поліграфічного інституту ім. Iв. Федорова (м. Львів).

З другого курсу вказаного інституту був направлений на навчання до Німеччини, де закінчив у 1973  році Технічний університет (м. Карл-Маркс-Штадт), отримавши кваліфікацію інженер-конструктор із  спеціальності «Конструювання поліграфічного та папероробного устаткування».

З 1974 р. по 1975 р. працював у науково-дослідному секторі УПІ ім. Ів. Федорова на посаді  інженера. З 1976 по 1978 – аспірант УПІ. Після закінчення аспірантури і до 1983 р. працював у  науково-дослідному секторі інституту на посадах ст. інженера, молодшого та старшого наукового співробітника.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1983 р. – асистент, доцент кафедри поліграфічних машин УПІ. У 1987–1989 – заступник декана механічного факультету інституту, а з 1989 по 1992 – декан факультету підвищення кваліфікації працівників поліграфічної галузі Мінвузу СРСР при цьому інституті.

Упродовж 1992–2006 років очолював представництво німецької фірми «Неіdelberg» в Україні та її сервісний центр ТОВ «Гейдельберг Україна».

З лютого 2009 року завідувач кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ».

Ю. О. Шостачук є автором понад 70 наукових праць, у тому числі – 4 навчальних посібників, 10 авторських свідоцтв на винаходи і одного патенту Німеччини.

Сторінка викладача

 

  

 Мамонов Юрій Петрович кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни: Автоматизація технологічних процесів у поліграфії, Керування курсовим і дипломним  проектуванням спеціалістів, магістрів, аспірантами зі спеціальності «Поліграфічні машини та  автоматизовані комплекси».

Народився 02.08.1949 р., м. Київ.

Закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, 1973рік.

Науковий шлях пов’язаний із роботою у видавничо-поліграфічному інституті на посадах: старшого  інженера, наукового співробітника при виконанні госпдоговірних наукових тем. Керував науковими  темами при виконанні робіт із «Легпром-механізація», НДІ спеціальних видів друку.

Дисертацію кандидата технічних наук захистив у 1991 році. Тема дисертації «Розробка швейного  апарата важільного типа дротошвейних поліграфічних машин».

Тематика наукових досліджень: «Оптимізація динамічних параметрів швейних апаратів дротошвейних та ниткозшивних машин».

Сторінка викладача

 

 

Гавва Олександр Миколайович – професор, доктор технічних наук.

Дисципліни: Пакувальне обладнання; Основи РіК технологічних машин; РіК пакувального обладнання; Методи дослідження технологічних систем і обробки їх результатів.

Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1980 році, працює на кафедрі з 1987 р.

Кандидатську дисертацію захистив у 1986 р., докторську у 1996 р.

Опублікував понад 330 науково-методичних праць із них: підручник, навчальний посібник і чотири монографії.

Науково-педагогічний напрямок – створення наукового підґрунтя для розроблення ефективних технологій і обладнання для пакування харчових продуктів та потоково-транспортних систем внутрішньозаводської логістики.

Сторінка викладача

 

 

Палюх Олександр Олександрович кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни: Підйомно-транспортне устаткування, Логістика, Утилізація тари і пакування, Технологія післядрукарських процесів.

Народився 25 вересня 1954 року у м. Жмеринка, Вінницька область, Україна;

Закінчив Український поліграфічний інститут ім.. І. Федорова, 1980 рік закінчення;

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Удосконалення структури та синтез механізмів обертового стола тамподрукарських машин», 02 грудня 2004 року, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Тематика досліджень: дослідження та розрахунки механізмів тамподрукарських машин;

Сторінка викладача

 

Іванко Андрій Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

 Дисципліни: ПБУ (Палітурно-брошурувальне устаткування); САПР (Системи автоматизованого  проектування циклових механізмів поліграфічних машин); Математичне моделювання та  автоматизовані розрахункина ЕОМ; Поліграфічне устаткування – 3: Палітурно-брошурувальне  устаткування;Інженерні розрахунки на ПЕОМ.

Народився 04.06.1978 р. м. Пустомити. Львівська обл.

Закінчив Українську академію друкарства 2001 р.

2007 року під керівництвом д.т.н., професора Полюдова О.М. у Видавничо-поліграфічному інституті  НТУУ «КПІ» захищена дисертаційна робота на тему «Механіка процесу обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами з планетарним приводом».

З 2003 р. працював на посаді старшого викладача кафедри «Машин та агрегатів поліграфічного  виробництва» Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

З 2009 р. доцент кафедри МАПВ ВПІ НТУУ «КПІ».

Заступник завідувача кафедри.

Тематика досліджень:

·         безупинні способи обрізування книжково-журнальних блоків та пристрої для їх реалізації;

·         способи підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при незшивному клейовому скріпленні.

За підсумками наукової роботи переможець конкурсу «Молодий викладач-дослідник НТУУ «КПІ» – 2007».

Сторінка викладача

 

 

Панов Сергій Львович – кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни: Теорія механізмів і машин, Деталі машин, Прикладна механіка.

Народився 12 січня 1948 р., м. Кінешма Іванівської обл., Росія.

Закінчив КПІ в 1972 р. Теплоенергетичний ф-т.

Кандидатську дисертацію захистів в 1979 р. в Харківському політехнічному інституті на тему «Дослідження пружних муфт квазінульової жорсткості».

Видав підручники «Основи теорії машин та механізмів», « Основи курсу теорії машин і механізмів» з графами МОН України, має більше 60 статей, 10 авторських свідоцтв.

Сторінка викладача

 

Віхоть Олексій Миколайович – старший викладач.

       Дисципліни: Складальне і формне устаткування, Копіювально-розмножувальна техніка.

Народився 7 жовтня 1973р., м.Київ. Закінчив видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ" у 1996р.

Тема кандидатської дисертації "Механіка друкарського контакту ротаційних тамподрукарських  машин".

Тематика досліджень:

·         основи проектування тамподрукарських машин;

·         механіка друкарського  контакту ротаційних тамподрукарських машин.

Досягнення: стипендіат КМ України для молодих вчених, молодий викладач-дослідник НТУУ "КПІ"  2007, 2008 років.

Сторінка викладача

 

 

Кохановський Василь Олександрович кандидат технічних наук, доцент. 

 Дисципліни: Вимірювальні прилади та обробка результатів досліджень поліграфічних процесів; Промислова діагностика; Машини та обладнання видавництв та друкарень.

Закінчив видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ" у 1999 р. Після закінчення аспірантури  працює на кафедрі МАПВ.

Видав 6 навчально-методичних посібників: «Вимірювальні прилади в поліграфічному процесі»,  «Друкарське обладнання»; «Поліграфічне устаткування: 2.Друкарське обладнання», «Друкарське обладнання спецвидів друку», «Обладнання післядрукарських процесів»,  30  наукових статей, отримав 6 авторських свідоцтв.

Досягнення: стипендіат премії КМ України для молодих вчених, молодий викладач-дослідник НТУУ "КПІ"  2010р.
      Конт. телефон: 454-94-15; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка викладача

 

 

Гриценко Дмитро Сергійович - асистент.

       Народився 1984 р. у місті Києві.

       У 2008 р закінчив Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «КПІ».

       Тема магістерської дисертації: «Розробка приводу транспортуючих пристроїв періодичного руху поліграфічних машин».

       Тематика досліджень: основи проектування тамподрукарських машин, механіка механізмів періодичного повороту, транспортувальні пристрої поліграфічного обладнання.

       Дисципліни: Конструкції та розрахунки друкарського обладнання; Обладнання спецвидів друку; Математичне моделювання та автоматизовані розрахунки на ПК; Методи дослідження поліграфічних машин; Історія розвитку техніки і технології; Основи наукових досліджень.

       Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення транспортувальних пристроїв із застосуванням кулачкових механізмів тамподрукарських машин».

       Конт. телефон: 099-224-06-99; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінка викладача