Про кафедру

 Співробітники кафедри МАПВ

Кафедра створена у 1989р. (функціонувала як кафедра загально-інженерних дисциплін при Київському філіалі Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова з 1959р.).

 Готує фахівців зі спеціалізації «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»  спеціальності «Галузеве машинобудування».

 

Завідувач: канд. техн. наук, доц. Шостачук Юрій Олександрович.

Кваліфікація випускників: бакалавр інженерії (неповна вища освіта); інженер-механік (вища освіта); інженер-дослідник (вища освіта).

Основні напрямки науково-технічної діяльності: оптимізація побудови поліграфічних машин, синтез циклових механізмів та розробка конструкцій машин нових поколінь, у тому числі устаткування спеціальних видів друку.

Профільні дисципліни: «Поліграфічні машини», «Основи проектування», «Механіка поліграфічних машин і автоматів», «Автоматизація поліграфічного виробництва», «Ремонт і експлуатація поліграфічних машин», «Устаткування спеціальних видів друку», «Технологія поліграфічного машинобудування», САПР тощо.

Види діяльності спеціалістів: інженерно-дослідницька, конструкторська, організаторська робота, експлуатація та ремонт поліграфічного устаткування, менеджмент та організація сервісу.

Основні галузі роботи майбутнього фахівця: поліграфічні виробництва, друкарні та машинобудівні підприємства (комбінати, заводи; науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, ділянки помножувальної техніки та декоруваня виробів, виготовлення тари й пакування, сервісні центри).

Випускники працюють на посадах: механіка цеху; механіка з ремонту; інженера з організації, експлуатації та ремонту; охорони праці й техніки безпеки; інженера-конструктора; молодшого наукового співробітника; інженера з науково-технічної інформації, устаткування та нової техніки; менеджера машинобудівних фірм, організатора сервісних дільниць; асистента та викладача.

При кафедрі функціонують: лабораторії поліграфічних машин та САПР; навчально-демонстраційний центр Heidelberg.

Викладачі кафедри з багаторічним досвідом роботи зі студентами, підкріпленим особистими професійними навичками, своєчасно й ефективно реагують на зміни в професійному видавничому просторі відповідними змінами в навчальному процесі. З метою удосконалення всього навчального процесу із забезпеченням належної кваліфікації випускників, а також приєднання до Болонського процесу розробляються нові навчальні плани.

Входження до загальноєвропейського простору вищої освіти, у межах якого діятимуть єдині вимоги до визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, передбачає також упровадження кредитно-модульної системи навчання, а також дистанційної освіти.

У НТУУ «КПІ», на видавничо-поліграфічному факультеті та кафедрі машин та агрегатів поліграфічного виробництва як його складової одиниці, вже розробляються перші кроки в цьому напрямі. Зокрема, двічі за семестр проводиться атестація студентів із усіх дисциплін, які читаються на кафедрі. Кафедру підключено до глобальної мережі Інтернет.

Студенти отримують ґрунтовну та сучасну підготовку з конструювання, експлуатації і дослідження поліграфічного обладнання, з автоматизації і комплексної механізації поліграфічних процесів, з діагностування і моніторингу поліграфічних машин та обладнання, вивчають технологію і методи організації сервісного обслуговування.

Кафедра підтримує творчі і практичні зв'язки з підприємствами поліграфії України, Німеччини, Польщі, є учасником міжнародних виставок «Поліграфія». Провідні фірми світу приймають активну участь у створенні та підтримці лабораторій сучасної техніки та технології. Філії кафедри на ДП «Преса України» і ВАТ «Київполіграфмаш» забезпечує цикл дисциплін з формного, друкарського та брошурувально-палітурного устаткування. Студенти проходять стажування на заводах з виготовлення поліграфічних машин фірм «Гейдельберг» і «КВА» (ФРН) та на сучасних підприємствах України.