Вартість навчання на контрактній основі освітнього рівня «бакалавр» за формами навчання Видавничо-поліграфічного інституту в 2016 році

Вартість навчання на контрактній основі освітнього рівня «бакалавр» за формами навчання

Видавничо-поліграфічного інституту в 2016 році

Код та назва спеціальності (напряму підготовки) / спеціалізації

освітнього рівня «бакалавр»

 

Код та назва спеціальності (напряму підготовки) / спеціалізації

ОКР «бакалавр»

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма навчання

 

Заочна форма навчання

 

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Образотворче мистецтво

22000

13100

063 Журналістика

 

Реклама і зв'язки з громадськістю

22000

13100

 

063 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування

22000

13100

073 Менеджмент

 

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

22000

13100

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютеризовані поліграфічні системи

 

12300

8600

186 Видавництво та поліграфія

 

Поліграфічні медіатехнології

 

Технології електронних мультимедійних видань

 

Цифрові технології репродукування

 

 

12300

8600