Вартість навчання на контрактній основі освітнього рівня «бакалавр» за формами навчання Видавничо-поліграфічного інституту в 2016 році

Вартість навчання на контрактній основі освітнього рівня «бакалавр» за формами навчання

Видавничо-поліграфічного інституту в 2018 році

Код та назва спеціальності (напряму підготовки) / спеціалізації

освітнього рівня «бакалавр»

 

Код та назва спеціальності (напряму підготовки) / спеціалізації

ОКР «бакалавр»

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма навчання

 

Заочна форма навчання

 

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Образотворче мистецтво

 

 

063 Журналістика

 

Реклама і зв'язки з громадськістю

 

 

 

063 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування

   

073 Менеджмент

 

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

 

 

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютеризовані поліграфічні системи

 

13800

9600

186 Видавництво та поліграфія

 

Поліграфічні медіатехнології

 

Технології електронних мультимедійних видань

 

Цифрові технології репродукування