Новини

Планується захист дисертаційної роботи асистента кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ НТУУ «КПІ» Гриценка Дмитра Сергійовича

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10 НТУУ «КПІ» відбудеться захист дисертаційної роботи Гриценка Дмитра Сергійовича на тему: «Удосконалення транспортувальних пристроїв тамподрукарських машин із застосуванням кулачкових механізмів» за спеціальністю 05.05.01 — «Машини і процеси поліграфічного виробництва» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню кулачкових механізмів періодичного повороту для приводу транспортувальних пристроїв виробів у зону друку тамподрукарських машин. Проведені дослідження існуючого устаткування дали можливість створити класифікацію тамподрукарського устаткування та критерії порівняння механізмів періодичного повороту.

Виконані аналітичні дослідження кінематичних та динамічних характеристик приводу крокового транспортувального пристрою, які підтверджені експериментальними дослідженнями, запропоновано методику визначення похибки положення вантажонесучих ланок відносно друкувальних елементів.

Проведені аналітичні дослідження кулачкового механізму періодичного повороту та комп’ютерне моделювання дали можливість отримати геометричні розміри кулачкового механізму із забезпеченням точного відтворення заданих параметрів виконавчими ланками.