Публікації викладачів

Список публікацій викладачів кафедри МАПВ:

 

1.      Вихоть А. Н. Экспериментальное исследование передаточного числа печатной пары ротационного тампопечатного аппарата // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2013. - № 5. – с. 15-20.

2.      Шостачук Ю. О. Процес розподілу фарбових шарів у фарбових апаратах друкарських машин. / В зб.: Матеріали міжнародного науково-технічного семінару аспірантів, професорсько-викладацького складу «Технологія і техніка друкарства: новітні технології і обладнання». Зб. наук. праць ВПІ НТУУ “КПІ”. – К.: НТУУ «КПІ», 2013.  – № 3. - с. ____ .

3.      Шостачук Ю. О. Обобщающая классификация тампопечатного оборудования.// Шостачук Ю.О., Гриценко Д.С.  Сб. «Проблемы полиграфии и издательского дела». – М.: МГУП,- 2013. - № 5. - с. 68 - 72.

4.      Кохановський В.О. Методика збору та обробки експлуатаційної інформації для визначення показників надійності поліграфічних машин // Технологія і техніка друкарства. Зб. наук. праць ВПІ НТУУ “КПІ”– Вип. 3. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 115-119.

5.      Гавва О. М. Лінійні вагові дозувальні пристрої дискретної дії для сипкої продукції (обґрунтування раціональних параметрів). Упаковка. – 2014. – № 1. – с. 30-34.

6.      Гавва О. М. Підготовка кадрів та «Упаковка».Упаковка. – 2014. – № 3. – с. 34-35.

7.      Гавва О. М. Шляхи інтенсифікації орієнтування тарних вантажів у пакетоформувальних машинах. Упаковка. – 2014. – № 2. – с. 54-58.

8.      Шевчук О. М., Дорош А. К., Шевчук А. В., Гуцол О. О. Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF виробництва компанії Ciba. Технологія і техніка друкарства. Зб. наук. праць ВПІ НТУУ “КПІ”. – К.: НТУУ «КПІ». — 2013. — № 2(40). — с. 83–98.

9.      Шевчук О. М., Шевчук А. В., Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Талімонов О. Ю., Маслюк В. О. Дослідження друкарсько-технічних характеристик банкнотного паперу на безформальдегідній основі. Технологія і техніка друкарства. Зб. наук. праць ВПІ НТУУ “КПІ”. – К.: — 2013. — № 3(41). — с. 4–11.

10.  Панов С.Л. Надточій Р. В. Силовий ананліз механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125 // Техніка і технологія друкарства - 2014. - № 2. - с. 65-80.

11.  Панов С. Л., Надточій Р. В. Побудова математичної моделі механізму приводу ножа  паперорізальної машини БР-125 // Технологія і техніка друкарства. - 2013. - № 1.            - с. 88-91.

12.  Іванко А. І., Панов С. Л., Маржієвський Р. В. Кінематичні і динамічні параметри пристрою для обрізування аркушевого матеріалу // Технологія і техніка друкарства .- 2014. - № 2. - с. 103-111.

13.  Іванко А.І. Вплив технологічних процесів різання аркушевих матеріалів на якісні характеристики продукції / А.І. Іванко, К.О. Чепурна, К.О. Махинич. Технологія і техніка друкарства / НТУУ “КПІ”. Київ, 2013. Вип. 1(39). С. 28-39.

14.  Панов С. Л., Кульбовський І. І., Левківський С. А., Тюнін В. М.. Експериментальні дослідлження одноступінчатого планетарного редуктора в проектах міського траспорту // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство. МІСТ" - 2014.               - № 10. - с. 211-216.