Науковий напрямок кафедри

На кафедрі зібраний цінний інформаційний матеріал, працюють досвідчені вчені – розробники поліграфічного машинобудування, в т. ч.: 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, 2 інженери-механіки поліграфічного виробництва.

При кафедрі діє науково-методичний семінар, до складу якого входять провідні вчені та науковці УкрНДІ СВД (кандидати технічних наук А.М. Войтович, О.Т. Балабан), АТ «Київполіграфмаш» (кандидати технічних наук Б.О. Черня, Г.Я. Красильников).

Проводяться міжнародні науково-технічні конференції з проектування машин, автоматизованих комплексів та процесів поліграфічного виробництва, в яких приймають участь науковці з України, Росії, Німеччини, Польщі, Білорусі.

При кафедрі є аспірантура — підготовкою аспірантів керують доц., к.т.н Шостачук Ю.О. та Мамонов Ю.П.

На кафедрі ведуться комплексні дослідження з розробки та оптимізації механізмів і машин поліграфічного виробництва. За останні роки отримано понад ЗО свідоцтв та патентів на винаходи та опубліковано понад 50 статей.

Основні напрямки наукової роботи:

·      оптимізація структури побудови нитко- та дротошвейних машин;

·      розробка техніки та технології тамподрукарських машин;

·      синтез циклових механізмів поліграфічних машин;

·      синтез циклових механізмів; 

·      синтез зрівноважуючих пристроїв циклових механізмів та машин.

Наукову тематику кафедри включено до Державної програми розвитку національного книговидання і преси.