Основні результати розробок кафедри

     1)   Госпдоговірні теми № 29/10 та № НП-02/03 «Упорядкування технічної нормативної термінології поліграфічного виробництва» з обсягом фінансування 24 тис. євро виконано в повному обсязі і передано замовнику «HeidelbergerDruckmaschinenAG» (Німеччина).

     2)   Договір  № 2/04 «Розробка і випробування модуля повздовжнього фальцювання продукції для використання його у друкарській машині», заключний з приватним підприємством  «ФОП Сочінський Микола Миколайович», 20300, Черкаська область, м. Умань.

Мета роботи - розробка модуля повздовжнього фальцювання для встановлення його у друкарську машину.Розробці підлягає фальцювальний модуль з системою проводки надрукованої паперової стрічки через фальцювальну воронку, утворення фіксованого згину стрічки і намотування її на приймальну бобіну.

     3)   На кафедрі створена і працює науково-дослідна лабораторія  «ВПІ – Гейдельберг», де проводяться пошукові роботи з удосконалення пристроїв та вузлів друкарських машин, до яких залучені студенти механічної спеціальності, а також лабораторні та практичні роботи зі студентами різних спеціальностей. До виконання наукових робіт на протязі 2015 н.р. залучалось17 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 3 магістерських робіт, 7 дипломних проектів спеціалістів та 7 дипломних проектів бакалаврів.