Патенти та винаходи кафедри

1.      Патент України на корисну модель № 80303. В26D1/00. Пристрій для беззупинного обрізування аркушевого матеріалу в потокових лініях/ А.І. Іванко, Р.В. Маржієвський. – Заявл. 12.11.2012; Опубл. 27.05.2013. – Бюл. № 10, 2013. – 4 с.

2.      Патент України на корисну модель № 99753, МПК F16 H (25/00). Кулачковий механізм періодичного повороту/  Шостачук Ю.О., Гриценко Д.С., Рубан Д.І. - № u201413250; заявл. 10.12.2014.; Опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12, 2015. – 4 с.

3.      Патент України № 75993. МПК (2012.01) В41F 11/00, B41F 27/00. Магнітний формний циліндр ротаційної тамподрукарської машини/ О.М. Віхоть, О.С. Воробченко. - № 201205205; - Заявл. 27.04.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24 – 3 с.

4.      Патент України № 75994. МПК (2012.01) В41F 11/00, B41F 17/00. Ротаційний тамподрукарський апарат для декорування циліндричних виробів/ О.М. Віхоть, А.С. Минура. - № 201205206; - Заявл. 27.04.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24 – 3 с.

5.      Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 47250, Україна. Розрахунок кулачкового механізму періодичного повороту (компютерна програма)/ Ю.О. Шостачук, Д.С. Гриценко. – Заяв. № 47533 від 16.11.12; опубл. 16.01.2013.

6.      Патент України на корисну модель № 85926.МПК (2013.01) B41F 17/00. Апарат для задруковування циліндричних виробів тамподруком.  / Віхоть О. М., Камінська В. В.;. - № 201305859; заяв. 08.05.2013; опуб. 10.12.2013, бюл. № 23. – 3 с.; іл.

7.      Патент на корисну модель №85927. МПК (2013.01) B41F 17/00.Тамподрукарський апарат із закритою фарбовою ємністю / Віхоть О. М., Пономаренко О. Ю. - № 201305884; заяв. 13.05.2013; опуб. 10.12.2013, бюл. № 23. – 3 с.; 2 іл.

8.      Патент України на винахід № 2012 14508. МПК В31В 1/14. Спосіб підготовки покривного матеріалу для фігурної палітурки та пристрій для його реалізації/ А.І. Іванко, К.О. Чепурна, К.О. Махинич. – Заявл. 18.12.2012. Опубл. 10.12.2013. – Бюл. № 23, 2013. – 4 с.

9.      Патент України на корисну модель№ 101732. МПК (2015.01), B41F 11/00, B41F 17/00./ Двофарбова ротаційна тамподрукарська секція / Віхоть О.М., Кривич С.В. Заявка № 201503429;від 14.04.2015; опуб. 25.09.2015, Бюл. № 18. – 3 с.; 1 іл.

10.  Патент України на корисну модель № 87130. МПК F 16 H 25/04 (2006.01) . Кулачковий механізм періодичного повороту/ Яницький В.Г., Катеруша М.П., Гриценко Д.С. – № u201308996; заявл. 17.07.2013; опубл. 27.01.2014. Бюл. №2. – 4с.

11.  Патент України на корисну модель№ 98846.МПК В31В 1/14, В26D 1/00, В26D 1/10.

Пристрій для підготовки картонних боковинок фігурної палітурки та спосіб його

 реалізації/ А.І. Іванко, Ю.О. Шостачук. - № u 201412446; заявл. 19.11.2014; опубл.

12.05.2015. – 4 с.

12. Патент України на винахід № 897795.МПК (2014.01) B41F 17/00. Метод  кріплення друкарської форми флексографічного друку/ Віхоть О. М., Усков О. А. - № 201315153; заявл. 24.12.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8. – 3 с.; 1 іл.