Виконані науково-дослідні роботи

     1) Дослідження ринку гофрованого картону в Україні та обладнання для задруковування заготовок з гофрованого картону

  1. Держреєстрація №4048U7214635, дог. №3 від 09.01.2013року.
  2. Керівник: доц., к.т.н., Мамонов Ю.П.
  3. Метою роботи є дослідження ринку гофрованого картону, аналіз потужностей виробництва в Україні. Розроблені рекомендації щодо використання різних типів гофрованого картону для виготовлення відповідного паковання. Проведені експериментальні дослідження фізико-механічних характеристик різних типів гофрованого картону, визначено  залежності жорсткості друкарського апарату від гофрованого картону різних постачальників. Проведено аналіз друкарських апаратів машин даного типу, визначені оптимальні схеми компонування в залежності від конкретного виду паковання. Розроблені рекомендації для виробників та споживачів щодо вибору флексографічногообладнання для задруковування заготовок з гофрованого картону.
  4. Потенційні користувачі: підприємства, що займаються виготовленням паковання, навчальні заклади, що орієнтовані на друкарську справу.
  5. Стан готовності розробки: виконана, оформлена технічна документація.
  6. Впровадження на ТОВ ВКП «СТ-Друк».

     2)  Розробка програмного продукту для автоматизованого розрахунку жорсткості друкарського апарату флексографічних аркушевих машин

  1. № 4048U7214691, дог. №4 від 01.10.2013року.
  2. Керівник: доц., к.т.н., Мамонов Ю.П.
  3. Метою роботи є дослідження параметрів, що впливають на жорсткість друкарського апаратуфлексографічних аркушевих машин безпосередньо в процесі друку. Розроблена методика розрахунку друкарських апаратів сучасних флексографічних машин. На базі отриманих результатів розроблений програмний продукт для автоматизованого розрахунку жорсткості друкарського апарату флексографічних аркушевих машин. Розробленийтехнічний регламент застосування обладнання для оздоблення заготовок з гофрованого картону.

     Результати роботи: Подана заявка на свідоцтво про авторське право на твір.Створена уточнена методика синтезу друкарського апарату флексографічних аркушевих машин, розроблено алгоритм та програмний продукт з розрахунку жорсткості друкарських апаратів флексографічних аркушевих машин.

      Потенційні користувачі: підприємства, що займаються виготовленням обладнання,  підприємства,що займаються проектуванням та виготовленням паковання, наукові та навчальні заклади, що орієнтовані на друкарську справу, СКБ, конструкторські підрозділи.

     Стан готовності розробки: виконана, оформлена технічна документація.

     Впровадження: ТОВ «Такі Справи».

     ТОВ «ТІЛЬКИ ТАК».