Інформація про науково-дослідні роботи

     1) Дослідження друкарського апарату флексографічних машин.

ВПІ – 1/6/ 2013 р.Протокол № 14 від  26.06.2013 р.

Керівник: доц., к.т.н.  Ю.П. Мамонов

Дослідження характеристик жорсткості та податливості друкарського апарату та друкарської форми флексографічних машин з ціллю визначення оптимальних характеристик жорсткості їх матеріалів.

     2) Дослідження динаміки транспортувальних пристроів тамподрукарських машин із застосуванням кулачкових механізмів.

 ВПІ – 2/6/ 2013 р.Прот. № 14 від  26.06.2013 р.

Керівник: доц., к.т.н.  Ю.О. Шостачук

      Дослідження динамічних навантажень у транспортувальних пристроях тамподрукарських машин для розробки методів покращення точності позиціонування їх робочих органів.

Проведенняаналітичнихдослідженьдинамічних характеристик кроковихтранспортувальнихпристроїв для подаваннявиробів у зону друкутамподрукарських машин. Дослідженнянавантажень, яківиникають у кулачковому механізмі привода, за допомогоюякоговідтворюєтьсяперіодичнийповоротнийрух. Розробка медодів,які дозволять зменшитидинамічнінавантаження на механізм приводу. Експериментальнідослідження показують, що у транспортувальнихпристрояхізланцюговиммеханізмом приводу під час розгону та зупинкиведеноїмасивиникаютьзначнікрутнінавантаження, якіпризводять до значноїдеформаціївалів кулачкового механізму приводу, щовпливає на точністьпозиціонуваннявиробівпід час виконання технологічних операцій.

     3) Науково-технічні основи проектування транспортувально-подаючих систем потокових ліній.

Прот. № 14 від  26.06.2013 р., Керівник: доц., к.т.н.  А.І. Іванко

Інтегральний підхід до проектування транспортувально-подаючих систем поліграфічних потокових ліній по обробці поліграфічних напівфабрикатів.