Науковий напрямок кафедри

На кафедрі зібраний цінний інформаційний матеріал, працюють досвідчені вчені – розробники поліграфічного машинобудування, в т. ч.: 2 доктори наук, 4 кандидатів наук.

Сферою наукових інтересів викладачів кафедри є опрацювання теоретичних і практичних проблем поліграфічного машинобудування, висвітлення актуальних питань функціонування поліграфічного обладнання, створення нових видів устаткування з обробки та передачі інформації в сучасному інформаційному просторі та видавничій справі.

Основні напрями наукової діяльності кафедри МАПВ:

  • науково-технічне забезпечення комунікаційних процесів інформаційного простору;
  • створення засад з розробки нової поліграфічної техніки;
  • розробка технології та методів діагностики та діагностичних приладів для аналізу працездатності поліграфічного обладнання;
  • створення нових засад з організації систем обслуговування поліграфічного обладнання.

     Викладачі, аспіранти кафедри та студенти працюють над науково-дослідними темами:

 

 

Тематика науково-дослідних розробок

Керівник

 

1.

Дослідження фарбових апаратів офсетних друкарських машин

Доц., к.т.н.

Шостачук Ю.О.

 

2.

Дослідження приймального модуля аркушевих офсетних друкарських машин

Доц., к.т.н.

Шостачук Ю.О.

 

3.

Науково-технічні основи проектування транспорту-вально-подаючих систем потокових ліній

Доц., к.т.н.

Іванко А.І.

 

4.

Дослідження динаміки тамподрукарських машин

Ст. викл., к.т.н. Гриценко Д.С.

 

 При кафедрі діє науково-методичний семінар, до складу якого входять провідні вчені та науковці УкрНДІ СВД (кандидати технічних наук А.М. Войтович, О.Т. Балабан), АТ «Київполіграфмаш» (кандидати технічних наук Б.О. Черня, Г.Я. Красильников).

Проводяться міжнародні науково-технічні конференції з проектування машин, автоматизованих комплексів та процесів поліграфічного виробництва, в яких приймають участь науковці з України, Росії, Німеччини, Польщі, Білорусі.

Детальніше...

Розробки кафедри

 

 

 

Тамподрукарська однофарбова машина напівавтоматичної дії ТДМ ТМ-110.

Детальніше...

Публікації викладачів

Список публікацій викладачів кафедри МАПВ:

Детальніше...

Наукові конференції

Щорічно на базі ВПІ проводиться міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів "Друкарство молоде". Викладацький склад кафедри приймає активну участь у інших конференціях і симпозіумах, присвячених проблемам видавничо-поліграфічної галузі, які проводяться на території України та за кордоном.