Матеріали для навчального процесу

Навчальні плани

Індивідуальні навчальні плани магістрів

Тематика магістерських дисертаційних робіт

Анотації курсових проектів/робіт

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітній рівень "магістр" по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізації «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»

Програма вступного випробування для допуску до складання фахового випробування на освітній рівень "магістр" по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізації «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Графік консультацій викладачами кафедри МАПВ

Розклад консультацій та графіки виконання дипломних проектів, магістерських дисертацій

Приклади тем та титульні аркуші і завдання для дипломних проектів

Вимоги до написання дипломних проектів, магістерських дисертацій

Матеріали по практиці студентів

Відзнаки студентів кафедри