Теоретична механіка. Статика

Теоретична механіка. Статика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково–графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050.503 «Машинобудування» ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.050.50.317 «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. Л. Панов. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,06 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 26 с. – Назва з екрана.

 

Завантажити: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7957

Теоретична механіка. Кінематика

Теоретична механіка. Кінематика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050.503 «Машинобудування» ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.050.50.317 «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. Л. Панов. – Електронні текстові данні (1 файл: 8,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 53 с. – Назва з екрана.

 

 

Завантажити: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11613

Теоретична механіка. Динаміка

Теоретична механіка. Динаміка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково–графічних робіт та розв’язання задач для студентів напряму підготовки 6.050.503 «Машинобудування» ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.050.503.17 «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. Л. Панов. – Електронні текстові данні (1 файл: 13,8 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 92 с. – Назва з екрана.

 

 

Завантажити: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11611

Теоретична і прикладна механіка

Теоретична і прикладна механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи для студентів напрямку підготовки 6.051501 «Видавничо – поліграфічна справа», спеціальностей 7.05150101 «Технологія друкованих видань» та 7.05150105 «Технологія виготовлення та оформлення пакувань» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. Л. Панов. – Електронні текстові дані (1 файл: 544 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

 

 

Завантажити: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1763

Деталі машин

Деталі машин [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050.503 «Машинобудування» ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.050.50.317 «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. Л. Панов. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,60 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 41 с. – Назва з екрана.

 

 

Завантажити: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7959