Напрями підготовки

 

Кафедра здійснює підготовку по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за трьома освітніми рівнями (Галузь знань - Механічна інженерія):

 

бакалавр (термін навчання – 4 роки); 

 

магістр (термін навчання – 1рік 10 місяців); 

 

доктор філософії РhD  (термін навчання – 4 роки).

Освітня програма        «Комп'ютеризовані поліграфічні системи» 

 

       Студенти отримують ґрунтовну підготовку з конструювання, експлуатації і дослідження поліграфічного обладнання, з автоматизації і комплексної механізації поліграфічних процесів.

Сфери діяльності: проектування, конструювання, виготовлення нових поліграфічних машин та автоматизованих систем, модернізація сучасного поліграфічного обладнання.

Сервіс і технічне обслуговування поліграфічного та пакувального обладнання.

Студенти отримують сучасну підготовку з діагностування та моніторингу поліграфічних машин та обладнання, вивчають технологію та методи організації сервісного обслуговування.

Сфери діяльності: сервісна, промислово-технологічна, організаційно-керівна, науково-дослідна.

Кваліфікація: робота в якості керівників і висококваліфікованих спеціалістів технічних і сервісних підрозділів на підприємствах сервісного і фірмового обслуговування поліграфічної техніки, а також безпосередньо на підприємствах поліграфічного та пакувального виробництва.

Студенти першого курсу навчання забезпечуються проживанням у гуртожитку та стипендією.