Методична література

Методична література:

  1. Шостачук Ю. О. Конспект лекцій з дисципліни « Надійність поліграфічного обладнання» для студентів спец. 7/8.05050317 «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр». Ел. видання. К.: НТУУ КПІ. – 2014. – 75 с.

  2. Шостачук Ю. О. Методичні вказівки з проведення практичних робіт по дисципліні  «Надійність поліграфічного обладнання» для студентів спец. 7/8.05050317 «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр». Ел. видання. К.: НТУУ КПІ. – 2014. – 53 с.
  3. Шостачук Ю. О., Гриценко Д.С. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Оптимізація поліграфічних машин і механізмів» для студентів спеціальностей 7.05050317 та 8.05050317 «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси». Ел. видання. К.: НТУУ КПІ. – 2014. – 85 с.
  4. Мамонов Ю. П., Демчук Г. В., Мітюк Л. О. Охорона праці та техніка безпеки в надзвичайних ситуаціях. Метод. вказівки до виконання дипл. проекту. - К.: НТУУ КПІ, 2014. – 52 с.
  5. Панов С. Л. Теоретична механіка. Статика. Методичні вказівки з виконання РГР. Електр. видання. К.: НТУУ КПІ. – 2014. – 48 с.
  6. Панов С. Л. Деталі машин. Метод вказівки до виконання лабораторних робіт. Електр. видання. - К.: НТУУ КПІ, 2014. – 38 с.
  7. Коханівський В. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Друкарське обладнання спецвидів друку» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст, магістр». - Київ, "Політехніка" НТУУ «КПІ», 2013. – 45 с.
  8. Коханівський В. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Обладнання післядрукарських процесів» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст, магістр». - Київ, "Політехніка" НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с.