Матеріали для навчального процесу

Навчальні плани

Індивідуальні навчальні плани магістрів

Тематика магістерських дисертаційних робіт

Анотації курсових проектів/робіт

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітній рівень "магістр" по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з освітньої програми «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»

Програма вступного випробування для допуску до складання фахового випробування на освітній рівень "магістр" по спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  з освітньої програми «Комп'ютеризовані поліграфічні системи»

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Графік консультацій викладачами кафедри МАПВ

Розклад консультацій та графіки виконання дипломних проектів, магістерських дисертацій

Приклади тем та титульні аркуші і завдання для дипломних проектів

Вимоги до написання дипломних проектів, магістерських дисертацій

Матеріали по практиці студентів

Відзнаки студентів кафедри