Вартість навчання на контрактній основі освітнього рівня «магістр» за формами навчання Видавничо-поліграфічного інституту в 2016 році

Код та назва спеціальності та спеціалізації за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста / магістра

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня  магістра (контракт 5-6 курс)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Образотворче мистецтво

24600

13100

063 Журналістика

 

Реклама і зв'язки з громадськістю

24600

13100

063 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування (ОКР "спеціаліст")

24600

13100

063 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування (ОКР "магістр")

24600

13100

073 Менеджмент

 

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

24600

13100

186 Видавництво та поліграфія

 

Поліграфічні медіатехнології

14900

8600

186 Видавництво та поліграфія

 

Цифрові технології репродукування

14900

8600

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

14900

8600

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютеризовані поліграфічні системи

14900

8600