Правила прийому

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки  магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст"

Положення про вступні випробування до університету

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 році

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання


Продовження навчання за фахом з дипломом бакалавра: два вступні випробування (вступне фахове випробування та іноземна мова).
1. Подання документів: з 2 липня по 3 серпня 2018 р.;
2. Вступні випробування у 2 етапи:
    перший етап – з 7 липня по 14 липня 2018 р.;
    другий етап – з 4 серпня по 10 серпня 2018 р.

Вступ на спеціальність з дипломом бакалавра з іншого фаху - основні вступні випробування та додаткове випробування з фаху.
1. Подання документів: з 2 липня по 3 серпня 2018 р.;
2. Вступні випробування у 2 етапи:
    перший етап – з 7 липня по 14 липня 2018 р.;
    другий етап – з 4 серпня по 10 серпня 2018 р.


 

Вартість навчання на контрактній основі освітнього рівня «магістр» за формами навчання Видавничо-поліграфічного інституту в 2018 році

Код та назва спеціальності та спеціалізації за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста / магістра

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня  магістра (контракт 5-6 курс)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Образотворче мистецтво

 

 

063 Журналістика

 

Реклама і зв'язки з громадськістю

 

 

063 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування (ОКР "спеціаліст")

 

 

063 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування (ОКР "магістр")

 

 

073 Менеджмент

 

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

 

 

186 Видавництво та поліграфія

 

Поліграфічні медіатехнології

 

 

186 Видавництво та поліграфія

 

Цифрові технології репродукування

 

 

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

 

 

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютеризовані поліграфічні системи

16700

9600