Правила прийому

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 році

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки  магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст"

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту: 02 липня — 27 липня 2018 р.
Початок прийому заяв і документів: 12 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО: 26 липня 2018 р. до 18-00.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду):  20 липня 2018 р. до 18:00.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: 24 липня 2018 р. до 18:00.
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід): 21 липня – 26 липня 2018 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: 25 липня - 31 липня 2018 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше  01 серпня 2018 р.
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 18 години 06 серпня 2018 р.
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 13 години 17 серпня 2018 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням: не пізніше 12.00 07 серпня 2018 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 18 серпня 2018 р.

Вартість навчання на контрактній основі освітнього рівня «бакалавр» за формами навчання Видавничо-поліграфічного інституту в 2016 році

Вартість навчання на контрактній основі освітнього рівня «бакалавр» за формами навчання

Видавничо-поліграфічного інституту в 2018 році

Код та назва спеціальності (напряму підготовки) / спеціалізації

освітнього рівня «бакалавр»

 

Код та назва спеціальності (напряму підготовки) / спеціалізації

ОКР «бакалавр»

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма навчання

 

Заочна форма навчання

 

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Образотворче мистецтво

 

 

063 Журналістика

 

Реклама і зв'язки з громадськістю

 

 

 

063 Журналістика

 

Видавнича справа та редагування

   

073 Менеджмент

 

Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

 

 

133 Галузеве машинобудування

Комп'ютеризовані поліграфічні системи

 

13800

9600

186 Видавництво та поліграфія

 

Поліграфічні медіатехнології

 

Технології електронних мультимедійних видань

 

Цифрові технології репродукування

 

 

 

 

 

Сертифікати ЗНО

Спеціальність для вступу

на освітній рівень "бакалавра"

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1. Українська мова та література

 

 

2. Історія України

 

3. Творчий конкурс (натура, натюрморт, композиція)

 

 

Журналістика

1. Українська мова та література

 

 

2. Іноземна мова

 

3. Творчий конкурс

 

 

Менеджмент

1. Українська мова та література

 

 

2. Математика

 

 

3. Географія або іноземна мова

 

Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

0,2

100

2. Математика

0,5

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

3. Фізика або іноземна мова

0,2

Видавництво та поліграфія

1. Українська мова та література

 

                     

2. Математика

 

 

3. Фізика або хімія

 

Вага середнього бала атестата — 0,05.

Вага додаткового бала — 0,05.