Спеціальності і спеціалізації кафедри

Під час навчання на кафедрі студенти опановують такі засоби проектування і дослідження комп'ютеризованих поліграфічних технічних систем: 

1. Програмування: C++ з підтримкою об'єктно-орієнтованого, узагальненого та процедурного напрямків програмування. 

2. 3D моделювання цифрових об'єктів:  «КОМПАС» Autodesk Inventor, SolidWorks, AutoCAD. 

3. Автоматизоване проектування цифрових поліграфічних комплексів: Mathcad (підготовка інтерактивних документів з обчисленнями і візуальним супроводженням), MATLAB. 

4. Дизайн і редагування веб-сайтів і поліграфічних видань: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe  Illustrator. 

Майбутній спеціаліст може працювати на провідних підприємствах поліграфічної і пакувальної галузей, у фірмах, що займаються виготовленням, розповсюдженням і технічним обслуговуванням цифрових, поліграфічних і пакувальних технологічних комплексів. 

Кафедра має широкі міжнародні зв’язки - зарубіжними фірмами-виробниками поліграфічного устаткування Гейдельберг (Німеччина), KBA (Німеччина) та провідними навчальними закладами: Московським державним університетом друку (Росія), Лейпцігським Технологічним Університетом (Німеччина) тощо. 

Студенти під час навчання мають змогу проходити практику та стажування як в українських представництвах відомих закордонних фірм так і безпосередньо в цих фірмах за кордоном.

Завдяки наявності програм академічної мобільності студенти під час навчання можуть навчатись протягом семестру або одного року в провідних вищих технічних навчальних закладах світу. Після отримання освітнього ступеню «бакалавр» студенти також можуть продовжити навчання за кордоном. 

Для успішного зарахування на 1 курс бакалавра спеціалізації «Комп'ютеризовані поліграфічні системи» потрібно мати сертифікати ЗНО поточного або 2016 року  з таких предметів: 

- Математика  

- Фізика або іноземна мова  

- Українська мова 

 

Навчання безкоштовне. Виплачується стипендія. Надається гуртожиток