Методическая литература

Методическая литература:

1.    Панов С.Л. «Деталі машин та основи конструювання». Методичні вказівки та завдання до курсового проекту. ВДК ДЕТУТ. 2013 – 20 с.

2.    Панов С.Л., Косенко В.І. «Вибір двигуна та енергокінематичні розрахунки приводу». ВДК ДЕТУТ. 2013 – 23 с.

3.    Панов С.Л. «Теоретична і прикладна механіка». Методичні вказівки до виконання МКР. НТУУ «КПІ», «Політехніка», 2012 – 15 с.

4.    Панов С.Л. «Деталі машин. Розрахунки параметрів електромеханічного приводу загального призначення». Методичні вказівки до виконання курсового проекту. НТУУ «КПІ», «Політехніка», 2013 – 23 с.

5.    Шостачук Ю.О., Гриценко Д.С. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Оптимізація поліграфічних машин і механізмів» для студентів спеціальностей 7.090225 та 8.090224 – «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси». – К.: ВПІ НТУУ «КПІ», – 2012 – 11 с.

6.    Шостачук Ю.О., Іванко А.І. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «Магістр» спеціальності 8.05050317 «Поліграфічні машини та автоматизовані  комплекси». – К.: ВПІ НТУУ «КПІ», – 2012 – 36 с.

7.    Мамонов Ю.П. «Вантажо-транспортуючі машини в поліграфії». Навчальний посібник. 80 с.

8.    Іванко А.І. Методичні вказівки з комп’ютерного практикуму «САПР циклових механізмів поліграфічних машин».

9.    Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму «Видавничо-поліграфічна справа». Укладачі: Віхоть О.М., Шостачук Ю.О., Іванко А.І., Шостачук О.П. – К.: Політехніка, – 2013.

Готовятся к изданию:

1.    Шостачук Ю.О., Гриценко Д.С. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Оптимізація поліграфічних машин і механізмів» для студентів спеціальностей 7.05050317 та 8.05050317 – «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси» «Розрахунок точності позиціонування веденої ланки виконавчих механізмів».

2.    Шостачук Ю.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність ПО» для студентів спеціальностей 7.05050317 та 8.05050317 – «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси».

3.    Мамонов Ю.П. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів поліграфічного виробництва».

4.    Іванко А.І. Методичні вказівки з комп’ютерного практикуму «САПР циклових механізмів поліграфічних машин».