Професорсько-викладацький склад

 

Народився 22 квітня 1952 року у Вінницькій області. 1974 року закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-хімік-технолог. У 1976–1979 pоках навчався в аспірантурі всесоюзного НДІ поліграфії (м. Москва), 1980 року захистив дисертаційну роботу і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 1996 році за цикл наукових праць у галузі фотополімерів та впровадження їх у поліграфічну промисловість отримав державну премію України в галузі науки і техніки.

З 1974 до 1998 року працював у Київській філії Всесоюзного НДІ спецвидів друку (нині УкрНДІ спецвидів друку) на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача групи, завідувача лабораторії, завідувача науково-виробничого комплексу. У 1997 році призначений директором інституту.

1998 року призначений директором державного підприємства Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів, на якому працював до квітня 2005 року.

Відзначений грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та ін. У 1999 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

У 2004 році захистив дисертаційну роботу «Теоретичні основи побудови інформаційних технологій захисту поліграфічної продукції спеціального призначення» та отримав науковий ступінь доктора технічних наук. Є автором монографії, двох навчальних посібників, десяти винаходів та патентів, понад ста наукових праць.

З 2004 року — Почесний доктор Української академії друкарства.

З 2005 року працював на посаді професора кафедри технології поліграфічного виробництва видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ», має вчене звання професора (2005), заслужений працівник промисловості України (2009).

З березня 2009 року — директор Банкнотної фабрики Банкнотно-монетного двору національного банку України.

З березня 2018 року завідувач кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

 

 

Шостачук Юрій Олександрович – доцент, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

Дисципліни: Поліграфічні машини, автомати та потокові лінії; Сучасне видавничо-поліграфічне  обладнання і устаткування; Оптимізація характеристик механізмів та машин.

       Народився 27 жовтня 1951 року у м. Клевані Рівненської області. Після закінчення у 1968 р.  середньої школи № 28 м. Житомира вступив до Українського поліграфічного інституту ім. Iв. Федорова (м. Львів).

З другого курсу вказаного інституту був направлений на навчання до Німеччини, де закінчив у 1973  році Технічний університет (м. Карл-Маркс-Штадт), отримавши кваліфікацію інженер-конструктор із  спеціальності «Конструювання поліграфічного та папероробного устаткування».

З 1974 р. по 1975 р. працював у науково-дослідному секторі УПІ ім. Ів. Федорова на посаді  інженера. З 1976 по 1978 – аспірант УПІ. Після закінчення аспірантури і до 1983 р. працював у  науково-дослідному секторі інституту на посадах ст. інженера, молодшого та старшого наукового співробітника.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1983 р. – асистент, доцент кафедри поліграфічних машин УПІ. У 1987–1989 – заступник декана механічного факультету інституту, а з 1989 по 1992 – декан факультету підвищення кваліфікації працівників поліграфічної галузі Мінвузу СРСР при цьому інституті.

Упродовж 1992–2006 років очолював представництво німецької фірми «Неіdelberg» в Україні та її сервісний центр ТОВ «Гейдельберг Україна».

З лютого 2009 року завідувач кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ».

Ю. О. Шостачук є автором понад 70 наукових праць, у тому числі – 4 навчальних посібників, 10 авторських свідоцтв на винаходи і одного патенту Німеччини.

Сторінка викладача

  

 

Анякін Микола Іванович доктор технічних наук,  доцент
 

 Дисципліни: "Теорія машин та механізмів", курсове та дипломне проектування.

Сторінка викладача

 

 

Палюх Олександр Олександрович кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни: Підйомно-транспортне устаткування, Логістика, Утилізація тари і пакування, Технологія післядрукарських процесів.

Народився 25 вересня 1954 року у м. Жмеринка, Вінницька область, Україна;

Закінчив Український поліграфічний інститут ім.. І. Федорова, 1980 рік закінчення;

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Удосконалення структури та синтез механізмів обертового стола тамподрукарських машин», 02 грудня 2004 року, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Тематика досліджень: дослідження та розрахунки механізмів тамподрукарських машин;

Сторінка викладача

 

Іванко Андрій Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

 Дисципліни: ПБУ (Палітурно-брошурувальне устаткування); САПР (Системи автоматизованого  проектування циклових механізмів поліграфічних машин); Математичне моделювання та  автоматизовані розрахункина ЕОМ; Поліграфічне устаткування – 3: Палітурно-брошурувальне  устаткування;Інженерні розрахунки на ПЕОМ.

Народився 04.06.1978 р. м. Пустомити. Львівська обл.

Закінчив Українську академію друкарства 2001 р.

2007 року під керівництвом д.т.н., професора Полюдова О.М. у Видавничо-поліграфічному інституті  НТУУ «КПІ» захищена дисертаційна робота на тему «Механіка процесу обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами з планетарним приводом».

З 2003 р. працював на посаді старшого викладача кафедри «Машин та агрегатів поліграфічного  виробництва» Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

З 2009 р. доцент кафедри МАПВ ВПІ НТУУ «КПІ».

Тематика досліджень:

·         безупинні способи обрізування книжково-журнальних блоків та пристрої для їх реалізації;

·         способи підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при незшивному клейовому скріпленні.

За підсумками наукової роботи переможець конкурсу «Молодий викладач-дослідник НТУУ «КПІ» – 2007».

Сторінка викладача

 

 

 

Кохановський Василь Олександрович кандидат технічних наук, доцент. 

 Дисципліни: Вимірювальні прилади та обробка результатів досліджень поліграфічних процесів; Промислова діагностика; Машини та обладнання видавництв та друкарень.

Закінчив видавничо-поліграфічний інститут та аспірантуру НТУУ "КПІ". У 2013 р. захистив дисертаційну роботу та отримав ступінь кандидата технічних наук. У 2015 р. отримав вчене звання доцента кафедри МАПВ.

Видав 6 навчально-методичних посібників: «Вимірювальні прилади в поліграфічному процесі»,  «Друкарське обладнання»; «Поліграфічне устаткування: 2.Друкарське обладнання», «Друкарське обладнання спецвидів друку», «Обладнання післядрукарських процесів»,  підручник, 30  наукових статей, отримав 6 авторських свідоцтв.

Досягнення: стипендіат премії КМ України для молодих вчених, молодий викладач-дослідник НТУУ "КПІ"  2010р.
      Конт. телефон: 454-94-15; E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сторінка викладача

 

 

Гриценко Дмитро Сергійович - кандидат технічних наук, cт викладач.

       Народився 1984 р. у місті Києві.

       У 2008 р закінчив Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «КПІ».

       Тема магістерської дисертації: «Розробка приводу транспортуючих пристроїв періодичного руху поліграфічних машин».

       Тематика досліджень: основи проектування тамподрукарських машин, механіка механізмів періодичного повороту, транспортувальні пристрої поліграфічного обладнання.

       Дисципліни: Конструкції та розрахунки друкарського обладнання; Обладнання спецвидів друку; Математичне моделювання та автоматизовані розрахунки на ПК; Методи дослідження поліграфічних машин; Історія розвитку техніки і технології; Основи наукових досліджень.

       Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення транспортувальних пристроїв із застосуванням кулачкових механізмів тамподрукарських машин».

       Конт. телефон: 099-224-06-99; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сторінка викладача

 

 

 Шостачук Олександр Павлович - асистент.

Дисципліни: "Теоретична механіка", "Обладнання поліграфічних підприємств".

Сторінка викладача